Philips questionnaire

De Philips Vragenlijst is ontwikkeld door een wetenschappelijk comité bestaande uit :

Drs. M. Eijsvogel, Medisch Spectrum Twente (voorzitter)
Prof. Dr. J. van der Palen, Universiteit Twente
Prof. Dr. W. Randerath, Universiteit Witten Herdecke (Duitsland)
Prof. Dr. J. Verbraecke, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Belgie).

Aanleiding was de bevinding dat de internationaal bekende vragenlijsten maar beperkt gevalideerd zijn en dan met name voor populaties met verdenking osas. Voor het screenen van normale populaties was geen vragenlijst beschikbaar. In een validatieonderzoek uitgevoerd door het wetenschappelijk comité werden de internationaal meest gebruikte lijsten: Berlin Questionnaire, Pitsburg Sleep Quality Index (PSQI), STOP-BANG, Athens Insomnia Scale (AIS) en Epworth Sleepiness Scale (ESS) getest. Geen ervan bleek geschikt voor screening ook niet als de wijze van scoren werd aangepast. De best scorende vragen van de verschillende lijsten werden geselecteerd en gecombineerd in de Philips Questionnaire. Daarmee is een handzaam instrument gecreëerd (23 vragen) dat het beste in zich heeft van alle bekende vragenlijsten rond slaperigheid en apneu. In combinatie met flowmeting (2-staps-diagnose) wordt een hoge specificiteit en selectiviteit bereikt.

To questionnaire

  • Het validatieonderzoek werd november 2012 gepresenteerd bij het NSWO see presentation
  • Kennismaking met de Philips vragenlijst : read more
  • Het gebruik van de Philips vragenlijst
  • Aanvraag voor een licentie voor het gebruik van de vragenlijst
gbflag nlflag